083520307 info@surkhetcampus.edu.np

Notices

S.N View title Date And time Download
1 TU Noticed 2021-06-24 12:23:23
2 TU Noticed 2021-06-24 12:22:15
3 परीक्षाको कारणले मिति २०७८।१।५देखि ऐ. १७ गतेसम्म पठनपाठन स्थगित हुने सम्बन्धी सूचना । 2021-04-16 02:30:13
4 स्नातक तह चौथो वर्षको सूचना भर्ना तथा पठनपाठन सम्बन्धी सूचना । 2021-04-02 05:30:47
5 ICTE चौथो र छैठौं सेमेष्टरको कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना । 2021-03-23 01:40:53
6 Mid Term Exam सञ्चालन सम्बन्धी सूचना । 2021-03-23 01:34:21
7 ICTE प्रथम सेमेष्टरको कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना । 2021-03-23 01:27:38
8 B.Ed. तेस्रो वर्षको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना । 2021-03-05 01:51:44
9 ICTE दोश्रो सेमेष्टरको स्थगित भएको कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना । 2021-03-04 01:10:02
10 स्नातक तह तेस्रो वर्षको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना । 2021-03-01 01:07:23
11 ICTE Entrance Notice 2021-02-28 01:41:00
12 Entry Requirement 2021-02-18 02:51:52
13 Examination Schedule: 4 Yrs & 3 Yrs Bachelor Level 3rd Year – 2077 2021-02-09 01:00:54
14 स्नातक तह प्रथम वर्षमा नयां विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम 2077 2021-02-05 01:01:48
15 B.Ed.3rd Semester Routine 2021-02-05 00:57:50
16 B.Ed.5th semester 2077 2021-02-05 00:56:32
17 स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेष्टर कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना 2021-01-27 06:00:00
18 पठनपाठन तथा प्रशासनिक कार्य ६.०–१.०० बजेसम्म हुने सूचना 2021-01-27 05:08:01
19 स्नातक तह दोश्रो वर्षको कक्षा बन्दको सूचना 2021-01-21 01:40:54
20 M.Ed. 1st semester Formfillup Notice 2077 2021-01-18 00:52:36
21 B.Ed.ICTE 3rd and 5th semester form fill up notice 2077 2021-01-06 02:27:32
22 दिवा शत्रमा संचालन हुँदै आएको नियमित कार्यक्रमहरु २०७७ साल पौष १६ गतेदेखि बिहानी शत्रमा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना । 2020-12-27 09:20:49
23 स्थानीय विदाको सूचना । 2020-12-27 09:17:30
24 हिउँदे विदा सम्बन्धी जरुरी सूचना । 2020-12-21 14:36:05
25 B.Ed.4th Practical Notice 2020-12-20 14:39:52
26 M.Ed. 4th semester exam Routine 2077 2020-12-20 09:32:36
27 कक्षा बन्दको सूचना । 2020-12-11 13:42:22
28 B.Ed. 6th Semester Routine 2077 2020-11-23 09:41:16
29 M.Ed. 4th sem form fillup ext.pdf 2020-11-23 09:39:46
30 B.Ed. 1st Semester Routine 2077 2020-11-23 09:38:12
31 M.Ed. 2nd Semester Routine 2077 2020-11-23 09:36:59
32 निःशुल्क अनलाइन डाटाको समयावधि थप गरिएको बारे । 2020-11-13 13:25:31
33 एम.एड.चौथो सेमेष्टरको Internal Assessment सम्बन्धमा । 2020-11-13 13:02:17
34 Exam Schedule: 4 Years B.Sc., B.B.S.&B.Ed. 4th.Year 2077 2020-11-11 14:42:01
35 स्नातक तहमा अध्ययनरत नियमित विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क अनलाइन डाटा प्रदान गरिने बारे जरुरी सूचना । 2020-11-03 14:54:43
36 सुर्खेत क्याम्पस (शिक्षा) मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि वैकल्पिक अध्ययनका लागि सम्पर्कका लागि सूचना । 2020-09-10 08:15:51
37 अत्यन्त जरुरी सूचना 2020-09-02 14:10:51
38 अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका २०७७ 2020-09-02 14:01:42
39 अत्यन्त जरूरी सूचना । 2020-08-14 13:52:56
40 B.Ed.ICT 7 th Semester Result, 2077 2020-08-07 08:25:05
41 B.Ed.ICT 5 th Semester Result, 2076 2020-08-04 09:14:03
42 स्थानीय विदाको सूचना । 2020-08-02 12:47:30
43 M.Ed.1 st Semester Result, 2077 2020-07-31 14:26:11
44 परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना 2020-07-30 10:30:07
45 ICTE प्रथम, छैठौं र आठौं सेमेष्टरको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना । 2020-07-28 12:56:51
46 अनलाइन कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना । 2020-07-24 14:32:19
47 क्याम्पस सूचारु हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 2020-07-22 10:23:26
48 Zoom Cloud Meeting द्वारा हुने अभिमुखीकरण सम्बन्धी सूचना । 2020-07-17 14:10:37
49 त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विद्युतिय सञ्चार व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशिका २०७७ 2020-07-14 13:29:56
50 अत्यन्त जरुरी सूचना । 2020-03-20 09:39:34
51 B.Ed.ICT First Semester Result, 2076 2020-03-19 06:05:05
52 Exam form fill up Notice: ICTE I,VI,VIII Semester 2020-03-19 05:57:09
53 Exam Schedule : Bachelor's Level Fourth Year-2077 2020-03-12 06:15:54
54 स्थानीय विदाको सूचना । 2020-03-05 13:30:45
55 M.Ed.Second Semester Exam Routine 2076 2020-03-02 13:45:48
56 M.Ed. 2 nd Year (Social Justice in Education) Viva Notice 2020-03-01 15:08:28
57 स्नातक तह चौथो वर्षको कक्षा बन्द सम्बन्धी सूचना, 2076 2020-02-27 11:46:27
58 ICTE पाँचौ सेमेष्टरको भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना 2020-02-27 11:42:36
59 M.Ed.Second Semester Class End Notice 2020-02-20 05:21:57
60 Exam Schedule : Master's Level 1st Year-2076 2020-02-19 07:31:13
61 Exam Schedule:One Year B.Ed.2076 2020-02-19 05:31:38
62 M.Ed.Second Semester Form Fill Up Notice 2076 2020-02-17 14:04:57
63 स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेष्टरको कक्षा सञ्चालन तथा भर्ना सम्बन्धी संशोधित सूचना । 2020-02-16 12:31:46
64 M.ed.II Yr.Pop Ed.591 Practical Notice 2020-02-13 05:09:41
65 M.Ed.First Semester Entrance Examination Result 2020-02-06 07:44:43
66 M.Ed.first semester Class & Admission Notice 2020-02-06 07:41:50
67 M.Ed.Third Semester Mid Term Exam Routine 2020-02-03 14:33:11
68 स्नातक तह तेस्रो वर्षको परीक्षा फाराम भर्ने सूचना 2020-02-03 05:36:55
69 ICTE तेस्रो सेमेष्टरको भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सूचना 2020-02-02 14:35:18
70 वी.एड.चौथो वर्षको सूचना 2020-02-02 06:00:27
71 हिउंदे विदा सम्बन्धी सूचना 2019-12-30 08:34:08
72 B.Ed.4th Semester form fill Up Notice 2019-12-27 07:17:01
73 स्नातकोत्तर कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना । 2019-12-20 06:57:32
74 Exam Schedule:Master's Level 2 Year-2076 2019-12-04 01:38:46
75 बि.एड.प्रथम वर्षको कक्षा सञ्चालन सूचना 2019-11-11 07:37:44
76 एम.एड.तेस्रो सेमेष्टरको परीक्षा तालिका, २०७६ 2019-11-11 03:30:36
77 वि.एड.दोश्रो वर्षको भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना 2019-11-05 05:27:40
78 एम.एड. प्रथम सेमेष्टरमा भर्ना आवेदन फाराम भर्ने सूचना 2019-11-05 05:21:12
79 ICTE दोस्रो सेमेष्टरको परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । 2019-11-04 05:51:33
80 शोक विदा सम्बन्धी सूचना 2019-11-01 09:47:17
81 ICTE छैटौं र आठौं सेमेष्टरको भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना 2019-10-31 08:56:49
82 शोक विदा सम्बन्धि सूचना 2019-09-25 06:12:56
83 स्नातक तह सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शिक्षा विषयको पुनः प्रवेश परीक्षा सम्बन्धि सूचना 2019-09-25 02:19:19
84 एक वर्षे वी.एड.को अभ्यास शिक्षण सम्बन्धी सूचना 2019-09-24 09:43:11
85 २०७६ सालको वडा दशैं, तिहार, हिंउदे तथा वर्षे र स्थानीय विदा सम्बन्धी सूचना 2019-09-23 05:34:05
86 स्नातक तह प्रथम सेमेष्टर ICTE विषयको भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना 2019-09-22 10:45:17
87 ICTE Entrance Result, 2076 2019-09-22 10:09:45
88 M.Ed.Third Semester Mid Term Exam Routine 2019-09-12 02:50:39
89 B.Ed.ICTE 5th Semester Routine 2019-09-10 02:26:45
90 स्नातक तह तेस्रो वर्षकाे भर्ना तथा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना 2019-08-29 01:52:27
91 M.Ed.First Semester Routine 2076 2019-08-02 02:44:13
92 स्नातक तहकाे िदवा तथा िबहानीकाे कक्षा स्थीगत सम्बन्धी सूचना 2019-07-29 06:12:51
93 B.Ed.ICTE 6th Sem.form fillup Notice 2019-03-05 01:16:18
94 B.Ed.4th ICTE semester Routine 2075 2019-03-03 08:01:55
95 Thesis Writing Orientation Class (English Group) 2019-03-01 05:22:14
96 M.Ed.First Semester Class & Admission Notice 2019-02-25 09:58:59
97 Notice of M.Ed.Second Semester Exam Faram 2019-02-24 01:41:38
98 Notice for exam form of M.Ed.Second Semester 2019-02-21 09:43:35
99 4 Years Bachelor IV Exam Routine 2019-02-18 02:50:34
100 M.Ed.II Yr. Practical Notice 2019-02-17 07:40:52
101 M.Ed. II Yr.Teaching Practice Notice 2019-02-15 02:12:57
102 Bachelor Level Fourth Yr. Class End Notice 2019-02-13 09:27:23
103 Result & Admission Notice M.Ed.First Semester 2019-02-13 09:22:53
104 M.Ed.Entrance Result,2075 2019-02-13 09:10:03
105 Morning Shift Class closed notice because of master degree examination 2019-02-07 09:51:06
106 B.Ed.4th Semester form Fill-up Notice 2075 2019-02-06 06:35:51
107 Teaching Practice Notice 2019-02-05 09:32:06
108 Notice for entrance examination 2019-02-01 12:02:46