083520307 info@surkhetcampus.edu.np

Syllabus

S.N View title Date And time Download
1 B.ed ICT Ninth Semester Full Syllabus 2020-09-05 16:35:00
2 Bed Fourth Year Syllabus 2020-09-05 16:19:51
3 4-Year B.Ed. Course Structure 2020-09-05 16:19:14
4 B.ed ICT eight semester full Syllabus 2020-09-05 16:16:34
5 B.ed ICT Seventh Semester Full Syllabus 2020-09-05 16:16:11
6 B.ed ICT sixth Semester Full Syllabus 2020-09-05 16:15:47
7 B.ed ICT Fifth Semester Full Syllabus 2020-09-05 16:15:15
8 B.ed ICT Fourth semester full syllabus 2020-09-05 16:12:45
9 B.ed ICT third semester full Syllabus 2020-09-05 16:12:06
10 B.ed ICT Second Semester full Syllabus 2020-09-05 16:11:21
11 B.ed ICT First Semester Syllabus 2020-09-05 16:08:40
12 M.ED.Semester Course 2019-11-07 05:17:48

Notice

S.N View title Date And time Download
1 सुर्खेत क्याम्पस (शिक्षा) मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि वैकल्पिक अध्ययनका लागि सम्पर्कका लागि सूचना । 2020-09-10 04:30:51
2 अत्यन्त जरुरी सूचना 2020-09-02 10:25:51
3 अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका २०७७ 2020-09-02 10:16:42
4 अत्यन्त जरूरी सूचना । 2020-08-14 10:07:56
5 B.Ed.ICT 7 th Semester Result, 2077 2020-08-07 04:40:05
6 B.Ed.ICT 5 th Semester Result, 2076 2020-08-04 05:29:03
7 स्थानीय विदाको सूचना । 2020-08-02 09:02:30
8 M.Ed.1 st Semester Result, 2077 2020-07-31 10:41:11
9 परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना 2020-07-30 06:45:07
10 ICTE प्रथम, छैठौं र आठौं सेमेष्टरको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना । 2020-07-28 09:11:51
11 अनलाइन कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना । 2020-07-24 10:47:19
12 क्याम्पस सूचारु हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 2020-07-22 06:38:26
13 Zoom Cloud Meeting द्वारा हुने अभिमुखीकरण सम्बन्धी सूचना । 2020-07-17 10:25:37
14 त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विद्युतिय सञ्चार व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशिका २०७७ 2020-07-14 09:44:56
15 अत्यन्त जरुरी सूचना । 2020-03-20 04:54:34
16 B.Ed.ICT First Semester Result, 2076 2020-03-19 01:20:05
17 Exam form fill up Notice: ICTE I,VI,VIII Semester 2020-03-19 01:12:09
18 Exam Schedule : Bachelor's Level Fourth Year-2077 2020-03-12 01:30:54
19 स्थानीय विदाको सूचना । 2020-03-05 08:45:45
20 M.Ed.Second Semester Exam Routine 2076 2020-03-02 09:00:48
21 M.Ed. 2 nd Year (Social Justice in Education) Viva Notice 2020-03-01 10:23:28
22 स्नातक तह चौथो वर्षको कक्षा बन्द सम्बन्धी सूचना, 2076 2020-02-27 07:01:27
23 ICTE पाँचौ सेमेष्टरको भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना 2020-02-27 06:57:36
24 M.Ed.Second Semester Class End Notice 2020-02-20 00:36:57
25 Exam Schedule : Master's Level 1st Year-2076 2020-02-19 02:46:13
26 Exam Schedule:One Year B.Ed.2076 2020-02-19 00:46:38
27 M.Ed.Second Semester Form Fill Up Notice 2076 2020-02-17 09:19:57
28 स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेष्टरको कक्षा सञ्चालन तथा भर्ना सम्बन्धी संशोधित सूचना । 2020-02-16 07:46:46
29 M.ed.II Yr.Pop Ed.591 Practical Notice 2020-02-13 00:24:41
30 M.Ed.First Semester Entrance Examination Result 2020-02-06 02:59:43
31 M.Ed.first semester Class & Admission Notice 2020-02-06 02:56:50
32 M.Ed.Third Semester Mid Term Exam Routine 2020-02-03 09:48:11
33 स्नातक तह तेस्रो वर्षको परीक्षा फाराम भर्ने सूचना 2020-02-03 00:51:55
34 ICTE तेस्रो सेमेष्टरको भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सूचना 2020-02-02 09:50:18
35 वी.एड.चौथो वर्षको सूचना 2020-02-02 01:15:27
36 हिउंदे विदा सम्बन्धी सूचना 2019-12-30 03:49:08
37 B.Ed.4th Semester form fill Up Notice 2019-12-27 02:32:01
38 स्नातकोत्तर कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना । 2019-12-20 02:12:32
39 Exam Schedule:Master's Level 2 Year-2076 2019-12-03 20:53:46
40 बि.एड.प्रथम वर्षको कक्षा सञ्चालन सूचना 2019-11-11 02:52:44
41 एम.एड.तेस्रो सेमेष्टरको परीक्षा तालिका, २०७६ 2019-11-10 22:45:36
42 वि.एड.दोश्रो वर्षको भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना 2019-11-05 00:42:40
43 एम.एड. प्रथम सेमेष्टरमा भर्ना आवेदन फाराम भर्ने सूचना 2019-11-05 00:36:12
44 ICTE दोस्रो सेमेष्टरको परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । 2019-11-04 01:06:33
45 शोक विदा सम्बन्धी सूचना 2019-11-01 05:02:17
46 ICTE छैटौं र आठौं सेमेष्टरको भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना 2019-10-31 04:11:49
47 शोक विदा सम्बन्धि सूचना 2019-09-25 02:27:56
48 स्नातक तह सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शिक्षा विषयको पुनः प्रवेश परीक्षा सम्बन्धि सूचना 2019-09-24 22:34:19
49 एक वर्षे वी.एड.को अभ्यास शिक्षण सम्बन्धी सूचना 2019-09-24 05:58:11
50 २०७६ सालको वडा दशैं, तिहार, हिंउदे तथा वर्षे र स्थानीय विदा सम्बन्धी सूचना 2019-09-23 01:49:05
51 स्नातक तह प्रथम सेमेष्टर ICTE विषयको भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना 2019-09-22 07:00:17
52 ICTE Entrance Result, 2076 2019-09-22 06:24:45
53 M.Ed.Third Semester Mid Term Exam Routine 2019-09-11 23:05:39
54 B.Ed.ICTE 5th Semester Routine 2019-09-09 22:41:45
55 स्नातक तह तेस्रो वर्षकाे भर्ना तथा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना 2019-08-28 22:07:27
56 M.Ed.First Semester Routine 2076 2019-08-01 22:59:13
57 स्नातक तहकाे िदवा तथा िबहानीकाे कक्षा स्थीगत सम्बन्धी सूचना 2019-07-29 02:27:51
58 B.Ed.ICTE 6th Sem.form fillup Notice 2019-03-04 20:31:18
59 B.Ed.4th ICTE semester Routine 2075 2019-03-03 03:16:55
60 Thesis Writing Orientation Class (English Group) 2019-03-01 00:37:14
61 M.Ed.First Semester Class & Admission Notice 2019-02-25 05:13:59
62 Notice of M.Ed.Second Semester Exam Faram 2019-02-23 20:56:38
63 Notice for exam form of M.Ed.Second Semester 2019-02-21 04:58:35
64 4 Years Bachelor IV Exam Routine 2019-02-17 22:05:34
65 M.Ed.II Yr. Practical Notice 2019-02-17 02:55:52
66 M.Ed. II Yr.Teaching Practice Notice 2019-02-14 21:27:57
67 Bachelor Level Fourth Yr. Class End Notice 2019-02-13 04:42:23
68 Result & Admission Notice M.Ed.First Semester 2019-02-13 04:37:53
69 M.Ed.Entrance Result,2075 2019-02-13 04:25:03
70 Morning Shift Class closed notice because of master degree examination 2019-02-07 05:06:06
71 B.Ed.4th Semester form Fill-up Notice 2075 2019-02-06 01:50:51
72 Teaching Practice Notice 2019-02-05 04:47:06
73 Notice for entrance examination 2019-02-01 07:17:46